ยื่นภาษีบ้าน
สินเชื่อ

ยื่นภาษีบ้าน

ยื่นภาษีบ้าน

คำนวณ ยื่นภาษีบ้าน ค่าธรรมเนียมรวมถึงภาษี

คำนวณ ยื่นภาษีบ้าน ขายบ้านจึงควรเสียภาษีอากรอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษี ถือว่าเป็นหนึ่งรายการจ่ายหลักที่เกี่ยวกับการค้าขายบ้าน คอนโด ที่ดินและจากนั้นก็อสังหาริมทรัพย์พวกอื่นๆแต่ผู้ซื้อหลายคนมักปล่อยปละละเลยจุดเด่นในส่วนนี้ไป จนกระทั่งกลายเป็นข้างเสียเปรียบจากการเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป Pool villas จนกระทั่งทำให้การค้าขายอสังหาฯ บ้าน คอนโด ขาดทุนได้ข้างหลังเสียค่าบริการและภาษีไปแล้ว

จุดสำคัญ

ราคาประเมินและก็ราคาค้าขายเป็นราคาที่จะนำไปคำนวณค่าธรรมเนียม ยื่นภาษีออนไลน์ และภาษีซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้าน คอนโด ที่ดิน ที่ผู้ขายแล้วก็ผู้บริโภคควรต้องจ่าย เว้นเสียแต่ค่าธรรมเนียมรวมทั้งภาษีขาย บ้าน คอนโด ที่ดินผู้ขายจึงควรเสีย ภาษีเงินได้หักในที่จ่าย โดยคิดจากราคาประเมินรวมทั้งปีที่ครอบครอง

วันนี้ DDproperty บ้านพูลวิลล่าหัวหิน เชิญชวนคุณมาทำความเข้าใจว่าขายบ้านจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากรอะไรบ้าง และก็เรื่องค่าธรรมเนียมรวมถึงภาษีสำหรับการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเกิดเหตุ

ราคาประเมินเป็น?

ราคาที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นราคากึ่งกลางของอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเทศ Villas Phuket เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการคิดค่าธรรมเนียมและก็ภาษีจาการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินใหม่ทั้งประเทศทุกๆ4 ปี ซึ่งราคาประเมินบางครั้งอาจจะสูงหรือน้อยกว่าราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนจริงก็ได้ หากแม้โดยส่วนมากแล้วราคาประเมินจะต่ำกว่า

ราคาท้องตลาดคือ?

ราคาที่ใช้สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันจริง SALE VILLA ซึ่งจะสอดคล้องกับอุปสงค์รวมทั้งอุปทานของตลาดในแต่ละขณะ มีการปรับพฤติกรรมตามภาวการณ์ค่าครองชีพอยู่เป็นประจำเวลา ราคาตามท้องตลาดก็เลยมักสูงยิ่งกว่าราคาประเมิน

ยื่นภาษีบ้าน

รายจ่ายเมื่อมีการค้าขายอสังหาริมทรัพย์

ขายบ้านจำเป็นจะต้องเสียภาษีอากรอะไรบ้าง ค่ายังชีพในการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ผู้ขายต้องจ่าย ประกอบไปด้วย 4 รายการ ดังเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ภาษีเงินได้ แล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะ VILLA FOR RENT มาทำความรู้จักกันไปทีละส่วนกัน

1.ค่าธรรมเนียม 2%

สำหรับในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องเสียค่าบริการเมื่อใดก็ตามสมัครสมาชิกโอนกรรมสิทธิ์ในอัตรา 2% จากราคาประเมิน ซึ่งไม่มีข้อละเว้นหรือการผ่อนปรนอะไรก็ตามและเพื่อความตรงไปตรงมาระหว่างลูกค้าแล้วก็คนขายมักนิยมแบ่งค่าธรรมเนียมส่วนนี้ให้แต่ละฝ่ายตั้งรับผิดชื่นชอบคนละครึ่งเป็น PHUKET VILLA หมู่บ้านจัดสรรจังหวัดภูเก็ต ลูกค้าค่าธรรมเนียมจ่าย 1% รวมทั้งคนขายจ่ายค่าธรรมเนียม 1% เท่าๆกันโดยให้เจาะจงในคำสัญญาจะซื้อจะขาย

2.ค่าอากร 0.5%

ค่าอากรแสตมป์ที่คนขายจำเป็นต้องเสียในกรรมวิธีลงบัญชีโอนกรรมสิทธิ์ ตรองจากราคาประเมินรวมทั้งราคาตามท้องตลาดร่วมกันโดยเลือกใช้ราคาที่สูงกว่ามาคำนวณในอัตรา 0.5%

เท่าๆกับว่าคนขายจะเสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกๆ200 บาท Pool Villa โดยคนขายจะเป็นข้างจ่ายฝ่ายเดียว รวมถึงจะได้รับเว้นเสียแต่ค่าอากรต่อเมื่อจำเป็นต้องเสียภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ

3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%

ผู้ขายที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี วิลล่าภูเก็ต จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินหรือราคาท้องตลาดขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงยิ่งกว่า

อย่างไรก็ดีมีการเว้นเสียแต่เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในเรื่องที่ผู้ขายครอบครองอสังหาฯ นานเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในสำมะโนครัวนานกว่า 1 ปี ถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน หรือเป็นอสังหาฯ ที่ได้มาโดยมรดก

4.ภาษีรายได้หักในที่จ่าย

เมื่อมีการขายอสังหาริมทรัพย์จะนับเป็นรายได้แก่คนขาย POOL VILLA PHUKET ก็เลยจำเป็นจะต้องเอามาคำนวณเป็นรายได้พึงจะประเมินที่จะต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักในที่จ่าย โดยเหตุนี้รายการจ่ายในส่วนนี้คนขายก็เลยควรเป็นฝ่ายตั้งรับผิดถูกอกถูกใจเองทั้งปวง ภาษีเงินได้จะใคร่ครวญจากราคาประเมินรวมทั้งจำนวนปีที่ครอบครอง

จำนวนปีที่ครอบครองนั้นจะนับตามปีบัญชี โดยหนึ่งปีจะเริ่มนับจากวันที่ 1 เดือนมกราคมไปจนถึง 31 ธันวาคมของปีเดียวกัน การค้าภายในปีเดียวกันนับเป็นการครอบครอง 1 ปี Sale Villas Phuket (RU) หากครองตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้ถึงมี.ค.ปีต่อไปก็ให้นับเป็นครอบครอง 2 ปี

สามารถคำนวณรายได้โดยนำราคาประเมินคูณกับร้อยละของรายได้ที่เอามาคำนวณภาษีตามจำนวนปีที่ครอบครองตามอัตราที่แสดงในตารางจะได้จำนวนเงินที่จำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้ทั้งหมด PHUKET VILLA แล้วหลังจากนั้นเอามาหารด้วยจำนวนปีที่ครอบครองจะได้จำนวนเงินถึงที่กะไว้ต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จะจะต้องจ่ายต่อปี

ยื่นภาษีบ้าน
ระยะเวลาถือครองเงินได้นำมาควรณภาษีอากร
1 ปี8
2 ปี16
3 ปี23
4 ปี29
5 ปี35
6 ปี40
7 ปี45
มากกว่า 8 ปี50

ยกตัวอย่าง ขายบ้านที่ครองมาตั้งแต่ พ.ย. 2556 ถึงมกราคม 2559 Sale Villas Phuket (RU) โดยราคาแพงประเมิน 4 ล้านบาท กรณีนี้ช่วงเวลาครองพอๆกับ 4 ปี

 • รายได้ทั้งผองที่จำต้องเอามาคำนวณภาษี = ราคาประเมิน (บาท) x ปริมาณร้อยละของรายได้ที่เอามาคำนวณภาษีในการถือสิทธิ์ 4 ปี (%)
 • รายได้ทั้งปวงที่จำต้องเอามาคำนวณภาษี = 4,000,000 x 29%
 • รายได้ทั้งสิ้นที่จะต้องเอามาคำนวณภาษี = 1,160,000 บาท
 • จำนวนเงินพอดีจำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำเป็นต้องจ่ายต่อปี = รายได้ทั้งสิ้น POOL VILLA PHUKET ที่จำต้องเอามาคำนวณภาษี (บาท) / ปริมาณปีครอง (ปี)
 • จำนวนเงินเหมาะจำต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำต้องจ่ายต่อปี = 1,160,000 / 4
 • จำนวนเงินถึงที่กะไว้จำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำเป็นต้องจ่ายต่อปี = 290,000 บาท
 • นำจำนวนเงินถึงที่เหมาะจำต้องนำไปคำนวณภาษี PHUKET VILLA รายได้ที่จะต้องจ่ายต่อปีมาคำนวณภาษีหักในที่จ่ายต่อปีตามอัตราภาษี ดังต่อไปนี้
 • งินได้ 150,001 – 300,000 เสียภาษีอากรรายได้ 5%
 • จากจำนวนเงินถึงที่กะไว้จำต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ RENT AND BUY VILLA PHUKET ที่จำเป็นต้องจ่ายต่อปี 290,000 บาท สามารถคำนวณภาษีรายได้ดังต่อไปนี้
 • ภาษีรายได้หักในที่จ่ายต่อปี = 290,000 x 5%) = 14,500 บาท
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งหมดทั้งปวง = ภาษีรายได้หักในที่จ่ายต่อปี (บาท) x ปริมาณปีครอง (ปี)
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งปวง = 14,500 x 4
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งปวง = 58,000 บาท

กรณีคนขายเป็นนิติบุคคลจำเป็นต้องเสียภาษีอากรรายได้นิติบุคคล

ในกรณีที่คนขายเป็นนิติบุคคลจะไม่ใช้การคำนวณภาษีรายได้หักในที่จ่ายตามกระบวนการข้างต้น แม้กระนั้นให้คิดภาษีในอัตราร้อยละ 1 ของราคาตามท้องตลาดหรือราคาประเมินขึ้นกับราคาใดสูงขึ้นยิ่งกว่า buy villa phuket และไม่นำปริมาณปีที่ครองเข้ามาไตร่ตรองคำนวณภาษีเลย

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.